Alpha project voor plusklassers

Op 24 maart is het bovenschools project voor de plusklassers uit groep 7 en 8  gestart. Kinderen van 12 Alpha scholen werken in teams de opdracht:  een mini-onderneming.  Ze bedenken een product, gaan dat produceren, verkopen en hopen op een zo hoog mogelijke winst. De opbrengst gaat naar een goed doel: Make a wish.  De kinderen van de Ireneschool grepen de afsluiting van het project aan om sponsoren te zoeken voor hun onderneming.