nieuwe methode levensbeschouwelijk onderwijs

Na de kerstvakantie zijn we gestart met een nieuwe methode voor levensbeschouwelijk onderwijs. De methode heet "Trefwoord". Lees hier meer over deze methode.  We zullen onze dagopeningen voortaan vanuit deze methode vormgeven.

 

Een van de weekthema's ging over drempels.  Drempels als symbool voor lastig kunnen beginnen, bijv. na een vakantie weer naar school.

Viel het mee om weer te beginnen na de vakantie?  Misschien had je er stiekum toch wel moeite mee.  Geen zin, maar daar leggen we ons niet bij neer. 

 

Aan iets (nieuws)  beginnen. Dat geldt zeker op dit moment voor onze kinderen.  In deze periode worden de Cito toetsen van het volgsysteem afgenomen. Dat is soms best spannend. Hoe begin je aan die toets?  Gelukkig zijn de kinderen goed voorbereid en kunnen ze vol vertrouwen beginnen met de klus. 

Langs deze weg wensen we alle kinderen succes met het maken van de toetsen.