Ouders stemmen voor een continurooster op de Wegwijzer

De Medezeggenschapsraad heeft een ouderraadpleging gehouden onder alle ouders over het wel of niet  aanpassen van de schooltijden  naar een continu rooster. Met grote meerderheid hebben ouders voor overtap naar een continu rooster gestemd.  Dat betekent dat met ingang van het nieuwe schooljaar de school alle dagen open is van 8.30 uur tot 14.00 uur.