tevredenheidsonderzoek 2017

Tot 16 april kunt u uw mening geven d.m.v. het invullen van het tevredenheidsonderzoek. 

Via onderstaande link komt u op het ouderportal van onze school terecht. Log hier op in met de inlog-gegevens die u via de mail hebt ontvangen. Na het inloggen vindt u de knop naar de vragenlijst bovenaan de pagina.  
We stellen het op prijs als u de moeite neemt om uw mening te geven, zodat we onze kwaliteit daar waar nodig kunnen verbeteren.  

https://ouders.parnassys.net/ouderportaal/inloggen?0