Albero

Onder Albero vallen 24 basisscholen op Noord- en Zuid-Beveland. 

Klik hier om de kernwaarden van Albero te bekijken.

 

De Stichting heeft een Strategisch Beleid, waarin de doelstellingen voor de komende jaren geformuleerd zijn. Ambitieuze doelstellingen over onderwijs, identiteit, personeelsbeleid, etc. 
Klik hier om het Strategisch beleid te downloaden.
 
Albero heeft de Code Goed Bestuur onderschreven.
Klik hier om de Code Goed Bestuur te downloaden.

Klik op het kaartje hieronder om te zien waar de Albero scholen zich bevinden. Er wordt dan een venster geopend op de website van Albero waar u scrollen naar een klikbare kaart.