Plusklas

Plusklas

Er zijn kinderen die meer uitdaging nodig hebben dan het standaard onderwijsaanbod in de klas. Voor deze leerlingen hebben wij, naast het reguliere aanbod ook een Plusklas.

Onze Plusklas bestaat uit 2 onderdelen: 

Deel 1:
Iedere donderdag komen kinderen uit de groepen 4 t/m 8 in groepjes bij elkaar en werken met elkaar aan een opdracht uit o.a.de Pittige Plustorens, filosoferen, praten of een groeiende of vastzittende mindset, leren over denkstijlen, maken hogere orde denkopdrachten, werken aan een groot project of spelen pittige spelletjes met elkaar.

 Deel 2:
De plusmap in de klas waar uitdagend en verdiepend materiaal in zit. Gedurende de hele week compacten de kinderen het basiswerk in de klas en werken daarnaast uit hun “plusmap”  waarin voor groep 8 een groot project “leren leren” zit en voor groep 7 een “brein” project. Kinderen maken dus niet al het reguliere werk in de klas. De leerkracht bepaalt, samen met de leerling wat er compact kan worden zodat er voldoende tijd overblijft om de extra uitdaging aan te gaan!

Het werk in de plusmap is niet vrijblijvend. De kinderen leren doorzetten om hun geplande werk binnen de gestelde tijd af te krijgen. Op deze manier ontwikkelen ze het vermogen tot organiseren, plannen en uitvoeren. 

De plusklassen in het schooljaar 2019-2020

A: De groepen 6 t/m 8 zijn samengevoegd in onze plusklas. We zijn iedere donderdag van 8.30 uur tot 11.30 uur als groep bij elkaar.
B: De groepen 4 en 5 komen iedere donderdag van 12.30 uur tot 13.30 uur bij elkaar.

A: Iedere donderdag is opgesplitst in 3 delen:
- Sociaal- emotionele ontwikkeling
- Leren leren
- Projectmatig werken.

Een aantal zaken waar we dit schooljaar mee gestart zijn:

- Zoek Het Even Lekker Zelf Uit! Als je alle eerste letters door elkaar husselt, heb je de nieuwe werkvorm: HUZZEL. Dit zijn 50 uitdagende opdrachten waarbij de kinderen leren plannen;
Wat is het doel?
Wat moet ik doen?
Wat heb ik nodig?
Hoe ga ik het doen?

- Vragen leren stellen n.a.v. een “probleem” d.m.v. Stories, filosoferen of samenwerkopdrachten uitvoeren.

- Chinees voor kinderen → Ni Hao kids. Ja, we gaan veel over China leren en Chinees leren spreken. We maken hierbij gebruik van denksleutels.Om er alvast in te komen, vindt u hier ons Lied over het begroeten in het Chinees

- Naast het, op donderdag bij elkaar komen, hebben de kinderen ook een plusmap. Hier zit een diversiteit aan materialen in waar de kinderen gedurende de gehele week in de klas aan werken. Je bent natuurlijk niet alleen op dinsdag een plusleerling!

- Sinds een jaar werken we steeds vaker met Google Classroom. Hier zijn documenten als naslag te vinden, maar ook opdrachten en toetsen staan hierin.

-We gaan verder met het formeel leren waarbij je echt moeite moet doen om de kennis/vaardigheid je eigen te maken.

B: De kinderen uit de groepen 4 en 5 werken ook met een plusmap. Zij krijgen daar een diversiteit van materialen in. Deze opdrachten worden iedere week besproken en er wordt nieuw werk ingepland voor de volgende week. Daarnaast werken we aan een groot project. We zijn gestart met “Mijn wereld”. Ook hier maken we, net als groep 6 t/m 8 gebruik van denksleutels.