Plusklas

Er zijn kinderen die meer uitdaging nodig hebben dan het standaard onderwijsaanbod in de klas. Voor deze leerlingen hebben wij, naast het reguliere aanbod ook een Plusklas.

 

Een aantal zaken waar de Plusklas zich mee bezighoudt:

 • Werken vanuit een groeiende mindset met Growie en Fixie.
 • Vragen leren stellen n.a.v. een “probleem”.
 • We hebben meegedaan aan de Bright Ideas Challenge van Shell. De kinderen hebben na gedegen onderzoek hun idee voor een wereldprobleem uitgewerkt. We zijn benieuwd of we tot de prijswinnaars behoren!
 • Naast het, op donderdag bij elkaar komen, hebben de kinderen ook een plusmap. Hier zit een diversiteit aan materialen in waar de kinderen gedurende de gehele week in de klas aan werken. Je bent natuurlijk niet alleen op donderdag een plusleerling!
 • We werken ook met Google Classroom. Hier zijn documenten als naslag te vinden, maar ook opdrachten en toetsen zijn hier in te vinden.
 • We gaan verder met het formeel leren, waarbij je echt moeite moet doen om de kennis/vaardigheid je eigen te maken.

 

Wat doen we zoal op de donderdag?

 • We beginnen altijd in de kring en nemen de plusmap door waar de kinderen de gehele week in de klas mee werken.
 • Vervolgens gaan we filosoferen, een denkopdracht maken, een blue, green of white story spelen of met elkaar doelen stellen om aan een groeiende mindset te werken. De stories zijn verhalen waar de kinderen d.m.v. het stellen van de juiste vragen tot het antwoord komen.
 • Dan gaan we praktisch aan de slag. We werken uit het Vooruitwerklabboek. Dat zijn opdrachten waar het praktisch, analytisch en het creatieve denken actief ingezet wordt. Een voorbeeld hiervan is: Hoe maak je een boot van aluminiumfolie die drijvend 50 knikkers kan dragen? Daarnaast werken we aan opdrachten uit de Pittige Plustorens.

 

Onze Plusklas bestaat uit 2 onderdelen:

 

Deel 1:

Iedere donderdag komen kinderen uit de groepen 3 t/m 8 in groepjes bij elkaar en werken met elkaar aan een opdracht uit o.a.de Pittige Plustorens, filosoferen, praten of een groeiende of vastzittende mindset, leren over denkstijlen of spelen pittige spelletjes met elkaar.

 

Deel 2:

De plusmap in de klas waar uitdagend en verdiepend materiaal in zit. Gedurende de hele week compacten de kinderen het basiswerk in de klas en werken daarnaast uit hun “plusmap”  waarin voor groep 8 een groot project “leren leren” zit en voor groep 7 een “brein” project. Kinderen maken dus niet al het reguliere werk in de klas. De leerkracht bepaalt, samen met de leerling wat er compact kan worden zodat er voldoende tijd overblijft om de extra uitdaging aan te gaan!

Het werk in de plusmap is niet vrijblijvend. De kinderen leren doorzetten om hun geplande werk binnen de gestelde tijd af te krijgen. Op deze manier ontwikkelen ze het vermogen tot organiseren, plannen en uitvoeren.

 

Iedere donderdag komen deze drie onderwerpen aan bod:

 1. Sociaal- emotionele ontwikkeling
 2. Leren leren
 3. Projectmatig werken