Plusklas

Plusklas 

 

Er zijn kinderen die meer uitdaging nodig hebben dan het standaard onderwijsaanbod in de klas. Voor deze leerlingen hebben wij, naast het reguliere aanbod ook een "Plusklas".

Onze plusklas bestaat uit 2 onderdelen

  • Iedere donderdagmorgen komen er 10 kinderen uit de groepen 5 t/m 8 bij elkaar en werken met elkaar aan een opdracht uit o.a.de Pittige Plustorens, filosoferen of spelen pittige spelletjes met elkaar.

  • De plusmap in de klas waar uitdagend en verdiepend materiaal in zit. Gedurende de hele week compacten de kinderen het basiswerk in de klas en werken daarnaast uit hun “Plusmap”  waarin voor groep 8 een groot project “leren leren” zit en voor groep 7 een “brein” project. Kinderen maken dus niet al het reguliere werk in de klas. Dat kunnen ze vaak al. De leerkracht bepaalt wat er compact kan worden zodat er voldoende tijd overblijft om de extra uitdaging aan te gaan!

Wat doen we zoal op de donderdagochtend?

  • We beginnen altijd in de kring en nemen de plusmap door waar de kinderen de gehele week in de klas mee werken.

  • Vervolgens gaan we filosoferen, een denkopdracht maken of een blue, green of white story spelen. Dit zijn verhalen waar de kinderen d.m.v. het stellen van de juiste vragen tot het antwoord komen.

  • Dan gaan we praktisch aan de slag. We zijn dit jaar gestart met opdrachten uit het Vooruitwerklabboek. Dat zijn opdrachten waar het praktisch, analytisch en het creatieve denken aan het werk wordt gezet. Bijv: Hoe maak je een boot van aluminiumfolie die drijvend 50 knikkers kan dragen? Daarnaast werken we tevens aan opdrachten uit de Pittige Plustorens.


Wat zit er zoal in de plusmap?

  • Dit is per groep verschillend. Dit kunnen zijn: rekentijgers, leeskrakers, journalistiek, denkwerk, cryptogrammen, projecten zoals het dierenrijk, ridders en jonkvrouwen, het brein en leren leren.