De doelen van ons onderwijs

Kerndoelen

In de wet  staat omschreven wat de basisschool in acht jaar onderwijs met de kinderen moet behandelen. Dit is samengevat in de kerndoelen. Deze kerndoelen worden door de school verdeeld in tussendoelen. We richten ons onderwijs zo in dat we gebruik maken van verschillende middelen om te voldoen aan deze kerndoelen. Om zicht te krijgen op de voortgang van het onderwijs worden er regelmatig toetsen afgenomen. Hiermee kunnen we tevens zien of de kinderen de tussendoelen beheersen en monitoren we de kwaliteit van ons onderwijs. 

 

Lees verder