De resultaten van ons onderwijs

In 2015 is de verplichte eindtoets ingevoerd. Op onze school werken we met de IEP eind toets. De IEP toets is een eindtoets die eind groep 8 wordt afgenomen. De uitkomst is een richtlijn die het niveau bepaalt voor het voortgezet onderwijs. We hebben voor deze toets gekozen omdat die past bij onze visie, nl: een kind is meer dan een hoofd alleen.

 

Lees hier meer over de IEP toets.

Lees hier meer over onze resultaten en uitstroom van de leerlingen.