Klachtenregeling

Klachtenregeling

Waar mensen samenwerken kunnen misverstanden ontstaan, wordne fouten gemaakt en kan er iets misgaan in de communicatie. Dit geldt ook voor het onderwijs. Wanneer u hiermee geconfronteerd wordt, geldt de interne klachtenregeling van Alpha Scholengroep.

 

Gelukkig kunnen verreweg de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken op school in goed overleg tussen schoolleiding, team en ouders opgelost worden. Voor situaties waarin dit niet meer mogelijk is, kan een beroep gedaan worden op de interne klachtenregeling.

 

Vertrouwenspersoon (tegenwoordig coördinator sociale veiligheid) namens de school is:

Marjan Kruit-Bosselaar,                            

0113 568810 (do en vr)

E m.kruit@alphascholengroep.nl 

 

Lees verder