Missie en visie

De missie van de school

De Wegwijzer is een eigentijdse open Christelijke basisschool, waar kinderen begeleid worden in hun ontwikkeling tot zelfstandige creatieve volwassenen waarbij we uitgaan van de talenten van ieder kind. Op de Wegwijzer leven en werken we vanuit de Christelijke identiteit. Bij het vertellen van de verhalen streven we ernaar deze zoveel mogelijk te vertalen naar de tijd waarin we leven, door uit te gaan van de belevingswereld van het kind. Vanuit deze levenshouding werken we met elkaar aan een goede en veilige sfeer. We vinden het belangrijk dat kinderen leren dat iedereen wordt gerespecteerd en geaccepteerd.

 

De visie van de school

 Vanuit deze missie hebben wij als visie: “Ieder kind doet er toe en verdient een ononderbroken ontwikkeling binnen een veilige en uitdagende speel/ leer omgeving”.

 

Als u in onze school bent merkt u dat aan de volgende punten: 

 

Ieder kind doet er toe

• De leerkrachten kennen de kinderen en hun ouders.

• De kinderen krijgen dagelijks persoonlijke aandacht van de leerkrachten.

• De kinderen zijn betrokken bij elkaar als klassengroep en schoolgroep.

• De ouders weten dat de school hun kind goed kent.

• De leerkrachten kennen de specifieke onderwijsbehoefte van de kinderen en houden hier rekening mee.

 

Ieder kind een ononderbroken ontwikkeling

• De kinderen krijgen van de leerkrachten een vloeiend onderwijsaanbod aangeboden  voor alle vak-en vormingsgebieden per groep en tussen groepen, rekening houdend met hun mogelijkheden.

• De kinderen worden door de leerkrachten begeleid en krijgen extra hulp waar nodig, zodat ieder kind zich

   de basisvaardigheden eigen maakt.

• De kinderen leren zich in te zetten voor hun eigen ontwikkeling (zelfverantwoordelijkheid, werkhouding,

   motivatie en zelfredzaamheid).

 

Ieder kind een veilige leeromgeving

• Iedereen draagt bij aan een sociaal en fysiek veilige speel-leeromgeving.

• De school en de lokalen zijn ordelijk ingericht.

• We hebben samen met de kinderen vier hoofdregels opgesteld.

• Kinderen leren, werken en spelen met plezier.

• De zorg voor de sociaal-emotionele ontwikkeling vormt de basis van ons 

   onderwijs.

• Er is een duidelijk beleid tegen pesten (pestprotocol).

• Positief gedrag wordt beloond.

 

Ieder kind een uitdagende rijke leeromgeving

• Kinderen leren zelfverantwoordelijkheid te nemen tijdens het zelfstandig werken.

• Kinderen leren samenwerken en elkaar respecteren.

• We geven ons onderwijs vorm m.b.v. de takken van de mindmap boeiend onderwijs.

• Er zijn extra materialen en er is extra begeleiding voor meer begaafde kinderen zowel in als buiten de klas 

   (wekelijkse plusklas).

• Leerkrachten hebben hoge verwachtingen van kinderen.

• Door een hoge mate van zelfstandigheid creëren wij tijd en ruimte om aandacht te geven aan kinderen die dat nodig hebben (instructie op 3 niveaus).