Schooltijden en vakanties

Schooltijden

Op de Wegwijzer werken we sinds dit jaar met een continurooster volgens het 5-gelijke-dagen model. Dat houdt in dat de kinderen elke dag van 8.30 uur tot 14.00 uur naar school gaan.  Om 8.15 uur gaat de school open en zijn de kinderen welkom in de klas. De kinderen stoppen (eventueel met hulp van ouder) hun spullen in de luizenzak en gaan daarna naar hun klas. Ouders nemen kort afscheid buiten de klas.  Als de kinderen binnenkomen worden ze door de leekrachten begroet en gaan ze op hun stoel zitten. Er ligt iedere ochtend een startactiviteit klaar. 

Heeft u de leerkracht iets te melden over uw kind (bijv. een afspraak met de tandarts of huisarts of een kind dat ziek is) dan kunt u dit in een speciaal schriftje schrijven dat bij de ingang van het lokaal (groep 1/2) ligt. Voor de andere groepen het liefst via de mail (liefst voor 8.00 uur). De leerkrachten  kijken voor de les begint in dit schriftje of op de mail om de meldingen te lezen. Natuurlijk kunt u heel dringende, gewichtige zaken nog steeds direct aan de leerkracht kwijt.

 

Om 8.25 uur gaat de eerste bel ten teken dat dat het tijd is om de school te verlaten. Om 8.30 uur de tweede bel ten teken dat de lessen gaan beginnen. Houdt u er rekening mee dat er soms ook kinderen buiten de klas al met een opdracht beginnen en dat zij ongestoord moeten kunnen werken.

 

Alle kinderen blijven over op school in de eigen klas en eten onder leiding van de leerkracht.  Om 14.00 uur gaat de school uit. 

 

Vakantierooster 2017-2018

Herfstvakantie 16-10-17 t/m 20-10-17
Kerstvakantie 25-12-17 t/m 05-01-18
Voorjaarsvakantie 19-02-18 t/m 23-02-18
Paasvakantie 30-03-18 t/m 02-04-18
Meivakantie

23-04-18 t/m 04-05-18

Hemelvaart

10-05-18 t/m 11-05-18

Pinksteren

21-05-18 
Zomervakantie

09-07-18 t/m 17-08-18

 

 

Vakantierooster 2018-2019

Herfstvakantie  15-10-18 t/m 19-10-18
Kerstvakantie  24-12-18 t/m 4-1-19
Voorjaarsvakantie  4-3-19 t/m 8-3-19
Paasvakantie  19-4-19
Meivakantie

 22-4-19 t/m 3-5-19

Hemelvaart

 30-5-19 t/m 31-5-19

Pinksteren

 10-6-19
Zomervakantie

 8-7-19 t/m 16-8-19

 

Bij het opstellen van bovenstaand vakantierooster hebben wij het advies van

de stuurgroep vakantiespreiding Zeeland gevolgd. De MR heeft met het rooster ingestemd.

Het concept vakantierooster voor de cursusjaren hierna vindt u op de website van het Ministerie van OCW.

 

Andere vrije dagen

Tijdens het cursusjaar vinden er bijzondere activiteiten plaats. Dat kunnen

evenementen zijn, maar ook studiedagen waarop het team een nascholing volgt.

Op deze studiedagen zijn de kinderen vrij. Zie de activiteiten kalender voor deze data.