Veiligheidsbeleid

Een veilige leer- en werkomgeving vinden we belangrijk, zowel in als rondom onze school. Onze leerlingen hebben een veilige schoolomgeving nodig om goed te kunnen leren en het team heeft een veilige school nodig om goed te kunnen werken.

 

Onze school moet een fijne school zijn waar alle leerlingen, personeel en ouders/verzorgers zich thuis en veilig voelen en waar iedereen respectvol met elkaar omgaat. Niet alleen de sociale veiligheid krijgt aandacht maar ook de fysieke veiligheid, brandveiligheid en de gebouwveiligheid van de school zijn belangrijke aspecten. 

 

In ons schoolveiligheidsplan geven we aan wat we doen om onveilige situaties en grensoverschrijdend gedrag te voorkomen en hoe we handelen als er onverhoopt toch iets gebeurt. Het doel is dat onze school een ‘veilige’ school is én blijft, zowel fysiek, sociaal als maatschappelijk.  

 

Pest - en grensoverschrijdend gedrag kan gemeld worden bij onze anti-pestcoordinator. Onze anti-pestcoordinator is:

Marjan Kruit 

T:  0113-568810  (do en vr) 

E:  m.kruit AT alphascholengroep DOT nl

 

Lees hier verder over het veiligheidsbeleid

 

download hier het pestprotocol

download hier de gedragscode

download hier de meldcode huiselijkgeweld

download hier het protocol schorsing en verwijdering