Zorg voor het jonge kind

Activiteiten in de kleutergroepen

De aanpak in de kleutergroepen verschilt enigszins van die in de andere groepen. Het werken in deze groepen gebeurt vanuit de kring. In de kring begint de schooldag en hier keren de kinderen steeds weer terug. Daarnaast wordt gespeeld en gewerkt aan tafels, in hoeken en op het schoolplein. In deze groepen  is veel aandacht voor gewoontevorming en regelmaat. Leren gebeurt vooral door spelen. De leerkracht krijgt een meer sturende rol naarmate de leerling ouder wordt. De meeste vakken komen aan de orde aan de hand van een bepaald thema. 

 

Lees verder