Verlofaanvraag & ziekmelding

Verlofaanvraag 

Op  de Wegwijzer kunt u als ouder(s)/verzorger(s) verlof aanvragen voor uw zoon/dochter. U kunt hier  meer lezen over ons verzuimbeleid.

De beweegredenen voor deze aanvraag worden getoetst door de directie.

In veel gevallen wordt er door de directie gevraagd om een werkgeversverklaring.

Beide formulieren kunnen hieronder worden gedownload.

Lever het ingevulde formulier en/of formulieren tijdig in bij de directie.

 

download hier de brochure over leerplicht

download hier het aanvraagformulier voor extra verlof

download hier de werkgeversverklaring

Ziekmelding

Als uw kind door ziekte of een andere (medische) oorzaak verhinderd is om naar school te komen, wilt u ons dit dan altijd tijdig melden.

U meldt uw kind bij voorkeur telefonisch ziek via het keuzemenu en vóór 8.15 uur.  Het telefoonnummer van de school is 0113-568810.