Vertrouwenspersoon

Onze vertrouwenspersoon is Adrianne Capel.  Ouders, leerkrachten en leerlingen kunnen bij haar terecht.
Als u of uw kind een probleem ervaart dat u niet met de leerkracht kunt bespreken kunt of wilt u contact met haar opnemen. Zij zal proberen u op een zo goed mogelijke manier verder te helpen.

De externe vertrouwenspersoon van stichting Albero is Annete de Koning.
Zij is werkzaam bij Edux Onderwijspartners.

Mevrouw A. de Koning-Meeùs.
Edux Onderwijspartners
Bezoekadres: Tolweg 11, 4851 SJ Ulvenhout
Postadres: Postbus 75, 4850 AB Ulvenhout
telefoon 06-10 58 53 67.
 
De interne vertrouwenspersoon, directeuren, leerkrachten en ouders kunnen de externe vertrouwenspersoon  consulteren.