Vertrouwenspersoon

Onze vertrouwenspersoon is Sabine de Jonge. Ouders, leerkrachten en leerlingen kunnen bij haar terecht. Als jij of je kind een probleem ervaart dat je niet met de leerkracht kunt of wilt bespreken, dan kun je contact met haar opnemen. Zij zal proberen je op een zo goed mogelijke manier verder te helpen.

De externe vertrouwenspersoon van stichting Albero is Elke de Beyer. 

Elke de Beyer
06-52889686
info AT mediation-connect DOT nl  
 
De interne vertrouwenspersoon, directeuren, leerkrachten en ouders kunnen de externe vertrouwenspersoon consulteren.