Vertrouwenspersoon

Onze vertrouwenspersoon is Sabine de Jonge. Ouders, leerkrachten en leerlingen kunnen bij haar terecht. Als jij of je kind een probleem ervaart dat je niet met de leerkracht kunt of wilt bespreken, dan kun je contact met haar opnemen. Zij zal proberen je op een zo goed mogelijke manier verder te helpen.

De externe vertrouwenspersoon van stichting Albero is Annete de Koning.
Zij is werkzaam bij Edux Onderwijspartners.

Mevrouw A. de Koning-Meeùs.
Edux Onderwijspartners
Bezoekadres: Tolweg 11, 4851 SJ Ulvenhout
Postadres: Postbus 75, 4850 AB Ulvenhout
telefoon 06-10 58 53 67.
 
De interne vertrouwenspersoon, directeuren, leerkrachten en ouders kunnen de externe vertrouwenspersoon consulteren.