Leerlingenraad

Op de Wegwijzer hebben we jaarlijks een leerlingenraad. Deze raad wordt gevormd door een leerling uit iedere groep & een stagiaire namens Prokino. Deze leerlingen worden middels loting en/of verkiezing in de klas gekozen.

 

De leerlingenraad wordt geleid door de directeur, die met de leerlingen nadenkt over allerlei thema’s. Voorbeelden hiervan zijn: hoe kunnen we ons onderwijs beter maken? Hoe kunnen we de schoolomgeving veiliger maken? Wat willen de kinderen op de Wegwijzer realiseren? 

 

Zo krijgt de leerlingenraad ook opdrachten om oa terug te vragen in de eigen klas wat de behoeften zijn.

 

De leerlingenraad komt minimaal 1x per maand bij elkaar en vergadert onder schooltijd.

 

In de afgelopen jaren heeft de leerlingenraad diverse zaken gerealiseerd. Denk aan een groene speelzone, een nieuw logo, spelmateriaal binnen en buiten, bepaalde regels en afspraken etc.