Onze missie

Het Kindcentrum De Wegwijzer verzorgt voor alle kinderen van 0-12 jaar kwalitatief hoogwaardige educatie, bestaande uit vorming, opvang en onderwijs. 

Vanuit christelijke waarden en in een veilige omgeving, kan ieder kind zijn/haar talenten ontwikkelen. Naast structurele aandacht voor hoofd, hart en handen, is er individuele en gezamenlijke voorbereiding op de toekomstige wereld. Hierbij vinden we verbinding, omzien naar onze omgeving en elkaar en ruimte voor diversiteit belangrijk.

Sociaal-emotionele ontwikkeling 

Kindcentrum De Wegwijzer is een relatief klein kindcentrum, waarbij relatie de basis is van de sociaal-emotionele ontwikkeling. Vanuit die relatie met jezelf en met elkaar bouwen we aan een sterk en positief pedagogisch klimaat. Dit doen we voor de kinderen van 0-12 jaar, hun ouders/verzorgers én voor alle medewerkers. In een veilige omgeving geven en krijgen we vertrouwen!

Educatie

Met alle kinderen binnen het kindcentrum wordt gewerkt vanuit hoge verwachtingen. Hierbij worden de kinderen uitgedaagd om hun vaardigheden en talenten verder te ontplooien. Dit doen we zowel individueel als samen met kinderen, ouders en medewerkers binnen het kindcentrum.

Alle medewerkers werken vanuit het hoofd, hart en handen principe. Gericht op zowel cognitieve als creatieve ontwikkeling, de sociaal-emotionele ontwikkeling en de fysieke motorische ontwikkeling in sport en spel.