Besteding NPO gelden

De overheid heeft alle scholen in Nederland een enorme zak geld gegeven om de zogenaamde corona achterstanden weg te werken. Deze NPO gelden moeten op een goede manier worden besteed en verantwoord. Voor de Wegwijzer is dit een bedrag van €70.000 voor het  schooljaar 2021-2022.

 

Verantwoording van de uitgaven

Extra handen in de klas

Voor 3 dagdelen een leerkracht (Marnix) en 3 dagen een onderwijsassistent (Alex).
Doel: groepen splitsen, extra instructie, opzetten activiteiten.
Kosten: €56.298

 

Muziekprojecten bij Euterpe

Twee projecten per groep.
Doel: musiceren, enthousiast maken, verrijken.
Kosten: €4000

 

Danceworkshops DANCE XL

3x workshop per groep + uitvoering.
Kosten: €500

 

Training Lekker in je Vel

Gegeven door Abpsyon. Beperkt aantal deelnemers, in samenspraak met ouders geselecteerd.
Doel: positiever in het leven gaan staan, handvatten toe kunnen passen.
Kosten: €2250

 

Project bibliotheek

Doel: leesgesprekken, verkenning nieuwe titels, kinderen/ouders enthousiasmeren om te lezen.
Kosten: €1000

 

Aanschaf materialen

Nieuwe prenten/leesboeken: €1000
Materialen voor Kwink (sova methodiek) €500
Speelhuis + winkel peuters/kleuters €900
Leeshoek groep 3-4 €800
Houten speelblokken kleuters €500

 

Totaal: €67.748

 

Het budget was €70.000. We nemen €2252 mee naar volgend schooljaar 2022-2023)

 

Schooljaar 2022-2023

Er volgt opnieuw een keuzetraject + besteding van de gelden. Deze gelden zullen minder zijn dan in 2021-2022, gezien het lagere leerlingaantal.

 

Fijn dat we een gevarieerd aanbod kunnen selecteren!