Klankbordgroep ouders

Als ouders die lid zijn van de Medezeggenschapsraad willen wij de ouders van alle leerlingen goed vertegenwoordigen. Daarom vinden wij het belangrijk om regelmatig met ouders te praten. Te horen hoe zij tegen dingen aankijken en samen met hen bepalen wat we belangrijk vinden voor de school, leerlingen, leerkrachten en ouders.

 

We willen graag een brede vertegenwoordiging van ouders zien in de klankbordgroep. Iedere ouder kan meedoen. We komen ongeveer vier keer per schooljaar 's avond op school bij elkaar. We vertellen dan wat er in de MR vergadering is besproken en horen graag jullie ideeën. Bijvoorbeeld over hoe we ouders bij de school en het onderwijs kunnen betrekken, hoe we de pr van de school kunnen organiseren, hoe de school met de ouders (en leerlingen) communiceert, etc. 

Bijeenkomst 4 november 2019 

Wil je meedoen? Je bent van harte welkom om een keer aan te schuiven bij de klankbordgroep. De eerstvolgende bijeenkomst van de klankbordgroep is op maandag 4 november 2019 om 19.30 uur op de Wegwijzer.

 

Hartelijke groet,

Celine Steenhard

Mirjam Jongejan