Klankbordgroep ouders

Als ouders die lid zijn van de Medezeggenschapsraad willen wij de ouders van alle leerlingen goed vertegenwoordigen. Daarom vinden wij het belangrijk om regelmatig met ouders te praten. Te horen hoe zij tegen dingen aankijken en samen met hen bepalen wat we belangrijk vinden voor de school, leerlingen, leerkrachten en ouders.

 

We willen graag een brede vertegenwoordiging van ouders zien in de klankbordgroep. Iedere ouder kan meedoen. We komen twee keer per schooljaar 's avond op school bij elkaar. We vertellen dan wat er in de MR vergadering is besproken en horen graag jullie ideeën. Bijvoorbeeld over hoe we ouders bij de school en het onderwijs kunnen betrekken, hoe we de pr van de school kunnen organiseren, hoe de school met de ouders (en leerlingen) communiceert, etc. We bespreken de onderwerpen die de ouders/verzorgers aandragen.

Data klankbordgroep

Wil je meedoen? Je bent van harte welkom om een keer aan te schuiven bij de klankbordgroep. De klankbordgroepen voor het schooljaar 2022-2023 vinden plaats op:

  • 10 november 2022
  • 7 maart 2023

 

Hartelijke groet,

Celine Steenhard

Mirjam Jongejan