Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad van onze school bestaat uit:

 • Hennie Sheilds (oudergeleding)
 • Erline Dekker (oudergeleding)
 • Ada van Houte (team)
 • Co van Es (team)
 • Marnix Maljaars (directeur: is adviserend lid van de MR)

Een aantal keer per jaar komen we bij elkaar om in ieder geval te praten over:

 • Schoolplan: ontwikkelplan van de school voor 4 jaar, afgeleid van strategisch beleidsplan van Alpha Scholengroep.
 • Scholingsplan: wensen die voortvloeien uit het schoolplan.
 • Jaarplan: doelen van de school voor een schooljaar.
 • Vakantierooster
 • Risico inventarisatie
 • calamiteitenplan
 • Halfjaarlijkse evaluatie
 • Formatie
 • Schoolgids
 • EN NOG BELANGRIJKER, WAT BINNENKOMT VAN U:
  wensen, vragen, ……

 

Daarnaast worden ook andere zaken besproken. We doen beknopt verslag in de nieuwsbrieven zodat u op de hoogte blijft. Heeft u vragen of tips? Mail naar: wegwijzer@alphascholengroep.nl o.v.v. MR