Besteding NPO gelden

De overheid heeft vorig schooljaar alle scholen in Nederland een geld gegeven om de zogenaamde corona achterstanden weg te werken. Deze NPO gelden moeten op een goede manier worden besteed en verantwoord. Voor de Wegwijzer is dit een bedrag van €44.000 voor het schooljaar 2022-2023 

 

Schooljaar 2022-2023

Er volgt opnieuw een keuzetraject en besteding van de gelden. Deze gelden zullen minder zijn dan in 2021-2022, gezien het lagere leerlingaantal.

 

Verantwoording van de uitgaven

Diverse sport en cultuurprojecten

Uitgevoerd door verschillende aanbieders. Denk hierbij bijvoorbeeld aan HIRO, schooljudo of een pakket aan activiteiten vanuit KCE. 

Kosten: €5000-€10000 per jaar 

 

Eventmanager

Juf Marjetta krijgt hier 4 uur per week voor. Ze wordt verantwoordelijk voor de organisatie van alle feesten, activiteiten buiten het lesprogramma om. Dit zorgt voor tijd/ruimte voor de leerkrachten om zich te concentreren op het lesaanbod, gesprekken met ouders/leerlingen etc. 

Kosten €6500 per jaar (inzet is 3 jaar) 

 

Aflossing groene speelzone

De groene speelzone is prachtig geworden, maar had ook een flink kostenplaatje. Nu is dit als investering opgenomen, met een afschrijving van 20 jaar. Door nu een aflossing te doen middels NPO gelden, geeft dit weer 'ruimte' om in andere zaken te investeren. Daarbij is de verwachting dat de NPO gelden geen structurele gelden worden, dus dan willen we het liever goed besteden. 

Kosten: €10.000

 

Deze ronde van NPO gelden mogen we uitsmeren over 3 jaar. We kijken dus na dit jaar wat we met de resterende gelden nog kunnen doen.