Schoolvakanties

De schoolvakanties en studiedagen voor het schooljaar 2019-2020 staan hieronder opgesomd. Eventuele wijzigingen of aanvullingen ontvang je tijdig via e-mail en/of de Parro app. 


12 t/m 20 oktober 2019 Herfstvakantie

21 december 2019 t/m 05 januari 2020 Kerstvakantie 

6 januari 2020 Studiedag 

21 februari 2020 Studiedag  

22 februari t/m 1 maart 2020 Voorjaarsvakantie 

10 april 2020 Goede Vrijdag

13 april 2020 Tweede Paasdag

20 april t/m 5 mei 2020 Meivakantie 

21 en 22 mei 2020 Hemelvaartsdag en dag vrij

1 juni 2020 Tweede Pinksterdag

15 juni 2020 Studiedag 

11 juli t/m 23 augustus 2020 Zomervakantie 

 

Bij het opstellen van dit vakantierooster hebben wij het advies vakantierooster van de provincie gevolgd en de instemming van de Medezeggenschapsraad gekregen. Het concept vakantierooster voor de cursusjaren hierna vind je op de website van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap www.minocw.nl