Schoolvakanties

Vakantierooster 2018-2019

 

Herfstvakantie: 15-10-18 t/m 19-10-18

Kerstvakantie: 24-12-18 t/m 04-01-19

Voorjaarsvakantie: 04-03-19 t/m 08-03-19

Goede Vrijdag: 19-04-19

Meivakantie: 22-04-19 t/m 03-05-19

Hemelvaartsdag: 30-05-19 t/m 31-05-19

2e Pinksterdag: 10-06-19

Zomervakantie: 08-07-19 t/m 16-08-19

  

Bij het opstellen van bovenstaand vakantierooster hebben wij het advies vakantierooster van de provincie gevolgd en heeft de instemming van de MR.  Het concept vakantierooster voor de cursusjaren hierna vindt u op de website van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap www.minocw.nl. 

 

Tijdens het cursusjaar vinden er bijzondere activiteiten plaats. Dat kunnen evenementen zijn, maar ook studiedagen waarop het team een nascholing volgt. Op deze studiedagen zijn de kinderen vrij. Op onze website vindt u de actuele activiteitenkalender waarin deze data zijn opgenomen.