Schoolvakanties

De schoolvakanties en studiedagen voor het schooljaar 2020-2021 staan hieronder opgesomd. Eventuele wijzigingen of aanvullingen ontvang je tijdig via e-mail en/of de Parro app. 

 

16 oktober 2020 Studiedag (dag voor Herfstvakantie)

19 t/m 23 oktober 2020 Herfstvakantie

17 december 2020 Middag voor de Kerstviering (leerlingen zijn 12.00 uur vrij, 's avonds viering)

18 december 2020 Dag voor Kerstvakantie

21 december 2020 t/m 1 januari 2021 Kerstvakantie 

4 januari 2021 Studiedag 

12 februari 2021 Studiedag (dag voor Voorjaarsvakantie)

15 t/m 19 februari 2021 Voorjaarsvakantie 

2 april 2021 Goede Vrijdag

5 april 2021 Tweede Paasdag

25 april t/m 7 mei 2021 Meivakantie 

13 en 14 mei 2021 Hemelvaartsdag en dag vrij

24 en 25 mei 2021 Tweede Pinksterdag en dag vrij

21 juni 2021 Studiedag 

23 juli 2021 Dag voor Zomervakantie

26 juli t/m 3 september 2021 Zomervakantie 

 

Bij het opstellen van dit vakantierooster hebben wij het advies vakantierooster van de provincie gevolgd en de instemming van de Medezeggenschapsraad gekregen. Het concept vakantierooster voor de cursusjaren hierna vind je op de website van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap www.minocw.nl