Verlofaanvraag

Op  de Wegwijzer kun je als ouder(s)/verzorger(s) verlof aanvragen voor je zoon/dochter. De directie toetst de beweegredenen voor deze aanvraag. In veel gevallen vragen we om een werkgeversverklaring. Beide formulieren kun je hieronder downloaden. Lever het ingevulde formulier en/of formulieren tijdig in bij de directie.

Download hier de brochure over leerplicht

Download hier het aanvraagformulier voor extra verlof

Download hier de werkgeversverklaring