Voor nieuwe ouders (aanmelden)

Een fijn leerklimaat en goede resultaten, persoonlijk contact tussen leerkracht en leerling vinden we belangrijk. Ieder kind mag er zijn en zich gezien en gehoord weten. Goed met elkaar omgaan, elkaar waarderen en respecteren willen we de kinderen leren en laten ervaren.

 

Wil je graag weten hoe we dit in de praktijk vormgeven? Kom dan eens vrijblijvend kennismaken!

 

Het hele schooljaar kunnen kinderen bij ons worden aangemeld en ingeschreven. Hiervoor kun je contact opnemen met Marnix Maljaars via tel. 0113 568810 of door te mailen naar wegwijzer@alberoscholen.nl Je ontvangt dan een uitnodiging voor een gesprek en rondleiding door de school. De definitieve inschrijving gaat via een inschrijfformulier.

 

Kinderen die nieuw komen in de aanvangsgroep mogen enkele weken voordat ze 4 jaar worden komen wennen. Als ouder/verzorger kun je de eerste keer meekomen, als je dat graag wil. Op deze manier kunnen je kind en jij alvast wat indrukken opdoen. De tijden waarop dit gebeurt, vinden plaats in overleg met de leerkracht.