Zeeuws armoede pact

Nederland is één van de rijkste landen van de wereld. Voor veel mensen zijn er geen zorgen over geld en goed. Toch zijn er veel Nederlandse kinderen die opgroeien in armoede. Ook in Heinkenszand komt dit voor. Wij voelen ons als team van de Wegwijzer, net als de betrokkenen van de andere Albero-scholen verbonden met deze kinderen en willen ons er binnen onze mogelijkheden voor inzetten om, waar mogelijk, de consequenties van het leven in armoede tegen te gaan.

Deze intenties hebben we als Albero Scholen kracht bijgezet toen wij het ‘Zeeuws Pact – hulp aan kinderen en jongeren in armoede’ ondertekenden. De uitgebreide tekst van dit pact is te vinden op de site van Splinter, het platform voor bestrijding van armoede en sociale uitsluiting in Zeeland.

 

Concreet houdt dit voor de Wegwijzer in dat ons directieteam aanspreekpunt is, wanneer u (verborgen) armoede signaleert of zelf niet weet hoe u het financieel rond moet krijgen voor uw kind(eren).

 

Het mailadres van de directie is:  wegwijzer AT alberoscholen DOT nl

Natuurlijk kunt u hen ook aanspreken. Zij zullen dan kijken welke hulp er geboden kan worden.

 

Voorbeelden van hulp zijn:

  • doorgeven van goederen die over zijn na vieringen, maaltijden en bijvoorbeeld schoolkamp
  • de mogelijkheid bieden tot het gespreid betalen van bedragen en aan het begin van het schooljaar inzichtelijk maken welke kosten ouders/verzorgers kunnen verwachten
  • de mogelijkheid bieden om computers ook buiten schooltijd te gebruiken voor educatieve doeleinden
  • ouders/verzorgers aanbieden om samen met hen aanvragen in te dienen bij gemeente en/of andere instanties
  • als intermediair optreden tussen ouders en het Jeugd Sport en Cultuurfonds
  • ruimte bieden voor het zijn van doorgeefpunt tussen hulverlener en hulpontvanger. Ook waar het gaat om praktische zaken als kleding en bijvoorbeeld voedsel tussen ouders onderling

 

Uiteraard kunt u er van op aan dat er zeer discreet zal worden omgegaan met de door u gegeven informatie.