Ziekmelden

Als je kind door ziekte of een andere oorzaak niet naar school kan komen, wil je ons dat dan altijd tijdig laten weten? Graag voor schooltijd melden via Parro.

Ziek of absent melden doe je niet via de chat, maar via een speciale functie in Parro. De leerkracht krijgt hiervan een melding en het staat gelijk in het leerlingvolgsysteem (Parnassys). Inspreken van voicemail is dus niet meer nodig. Ook het bezoek aan de dokter of tandarts kun je via Parro melden. Beschrijf goed waar je kind naar toe moet en hoe laat je kind weer terug op school is.